Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2009 08:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 300/2009

ZARZĄDZENIE NR 300/2009
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21.12.2009r.

w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przebiegu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Miasta Zakopane.

Na podstawie art.19 ust 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o parownikach samorządowych (Dz.. U. nr 223 poz.1458 ) Burmistrz Miasta Zakopane zarządza co następuje:

§ 1

1.W stosunku do odbywających służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Miasta Zakopane : Marty KIELAR i Barbary FLORCZAK powołuje się Komisję Egzaminacyjną ds. Przebiegu Służby Przygotowawczej w następującym składzie:

1. Joanna Posadzka – Gil – Przewodnicząca
2. Zofia Martyniak – Członek
3. Karina Ziach – Stopka – Członek
4. Zuzanna Liszkowska - Sekretarz

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie