Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2009 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 297/2009

ZARZĄDZENIE nr 297/2009
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie: ustalenia nagród Burmistrza Miasta Zakopane

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XV/162/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 20 września 2007r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury – ustalam co następuje:

§1

1. Przyznaję następujące nagrody:
 Za propagowanie idei powołania muzeum sportu w Zakopanem oraz zbieranie i udostępnianie eksponatów muzealnych własnych dla zwiedzających we własnym domu nagroda w wysokości 2.000 złotych (słownie dwa tysiące złotych) dla p. Mieczysława Króla Łęgowskiego.
 Za współorganizację imprez kulturalnych w ciągu całego roku 2009 nagroda w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Mieczysława Mantyki.
 Z okazji Jubileuszu 5-lecia organizowania Posiadów góralskich
w Karczmie „U Wnuka” nagroda w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Małgorzaty Wonuczka -Wnuk.
 Z okazji Jubileuszu 5 -lecia organizowania Posiadów góralskich w Karczmie
„U Wnuka” nagroda w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Zofii Ujejskiej.
 Za pomoc przy organizacji konkursu plastycznego IV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” Zakopane 2009 nagroda w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Anny Waloch.
 Za organizację „Jazz Camping Kalatówki” w 50 lecie powstania nagroda w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Marty Łukaszczyk.
 Za współorganizację Roku Sabały w Zakopanem w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) dla p. Agaty Nowakowskiej Wolak.

2. Nagrody zostaną wręczona osobiście przez Burmistrza Miasta lub przez wydelegowanego pracownika.

§ 2

Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie