Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2019 14:41 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zamówienie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na usługi kontroli biletów

Zamówienie obejmuje świadczenie usług kontroli biletów oraz czynności związanych z prawidłowością świadczenia usług transportu miejskiego w Zakopanem


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach upływa w dniu: 3 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie