Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 listopada 2018 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 261/2018

B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 15 LISTOPADA 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie