Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:24 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Turystyki, Sportu i Rekreacji

Pokój 207

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
  • Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Bernadeta Wrocławiak - prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu,współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Agnieszka Adamczyk - prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Realizuje w szczególności:

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie zadań związanych z turystyką, sportem i rekreacją

2.Wydawanie zezwoleń na organizację masowych i niemasowych imprez w zakresie sportu i rekreacji

3.Koordynacja badań diagnostycznych uczniów szkół z terenu miasta

4.Realizacja programu „Jeżdżę z głową” – nauka jazdy na nartach dla klas III

5.Realizacja programu „Już pływam” – nauka pływania dla klas IV

6.Realizacja Poszerzonego Programu Wychowania Fizycznego im. Stanisława Marusarza

7.Zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Poszerzonego Programu Wychowania Fizycznego

8.Realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

9.Sprawy związane z przydziałem stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

10.Organizacja i realizacja wydarzeń związanych ze sportową rywalizacją szkół

11.Prowadzenie Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

12.Rozpatrywanie skarg na jakość świadczonych usług turystycznych

13.Sprawy związane z renowacją narciarskich tras biegowych po sezonie letnim oraz przygotowaniem i utrzymaniem tras w sezonie zimowym

14.Sprawy związane z dzierżawą gruntów pod trasy biegowe

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie