Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

13 maja 2019 16:12 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Pokoje:

227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu
 • Maciej Moskwa - zastępca naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel. 18 20 20 476, pok. 225
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
 • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, tel. 18 20 20 427, pok. 228
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229
 • Jan Malacina – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228
 • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
 • Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228, e-mail
 • Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228
 • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229
 • Waldemar Jucha - konserwator, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Renata Filas, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Realizuje w szczególności:

 1. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 2. gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
 3. załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
 4. przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń,
 5. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 6. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
 7. sprawy nadawania nazw ulicom, placom, skwerom,
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
 9. przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów,
 10. wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
 11. regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne,
 12. wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 13. zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

19 marca 2015 15:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Gospodarki Gruntami

Pokoje:

227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Tomasz Filar - p.o. naczelnika, pok. 227, Tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
 • Grażyna Krueger - sprzedaż i dzierżawy nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - podziały, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja nieruchomości, zaświadczenia o ustroju rolnym, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Maciej Moskwa - zwroty nieruchomości,regulacja stanu prawnego dróg, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Jan Malacina - renta planistyczna, regulacja stanu prawnego dróg, pok. 228, Tel. 18 20 20 427

Realizuje w szczególności:

1) gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,

2) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
3) załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
4) przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń
5) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
6) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
7) oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi ,
8) sprawy nadawania nazw ulicom,
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych

10) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz jednostek komunalnych oraz spółdzielni

11) wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,

12) regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie