Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2019 13:32 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Kultury

Pokój:

219, 220

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu
 • Katarzyna Stachoń - Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu
 • Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436, pok. 219 email: kultura4@zakopane.eu
 • Katarzyna Szwajnos – Różak - tel. 18 20 20 436 , pok. 219, mail: kultura5@zakopane.eu
  Aneta Karnafel - tel. 18 20 20 436 , pok. 219
Realizuje w szczególności:
 1. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków spraw związanych z konserwacją i zaliczaniem obiektów do kategorii zabytków,
 2. Tworzenie planu ochrony zabytków w Mieście.
 3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej,
 4. Prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem bibliotek,
 5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji:
  • gminnych instytucji kultury,
  • miejsc pamięci narodowej
  • artystów profesjonalnych i twórców ludowych
 6. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
 7. Organizowanie, upowszechnianie kultury oraz współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi gestorami, w tym:
  • z Komisją Kultury Rady Miasta
  • z instytucjami kultury (państwowymi, spółdzielczymi, społecznymi i prywatnymi) oraz szkołami artystycznymi
 8. Koordynacja działalności kulturalnej jednostek działających na terenie Miasta i zgłaszających okresową działalność,
 9. Prowadzenie działalności finansowej w zakresie kultury i sztuki, opracowywanie planów i sprawozdań, bieżące rozliczanie zlecanej działalności
 10. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez kulturalnych i masowych,
 11. Opracowywanie i wydawanie rocznych i miesięcznych kalendarzy imprez,
 12. Organizowanie obchodów i uroczystości na terenie Miasta

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie