Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2018 14:30 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Drogownictwa i Transportu

Pokoje

215, 216, 217, 219, 220, 221

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • Janina Puchała - p.o. naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
 • Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, tel. 18 20 20 485, pok. 221
 • Adam Lewiński - oświetlenie uliczne, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail
 • Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
 • Magdalena Chilla-Latasz - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216
 • Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, tel. 18 20 20 439, pok. 222
 • Piotr Manowiecki, tel. 18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Realizuje w szczególności

 1. Formułowanie zasad polityki transportowej miasta w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju,
 2. Współpraca z wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji w opracowaniu wieloletniego programu remontów i inwestycji drogowych,
 3. Opracowanie planów remontów sieci dróg publicznych gminnych,
 4. Przygotowywanie remontów z zakresu drogownictwa wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji,
 5. Prowadzenie remontów bieżących dróg publicznych gminnych oraz gminnych obiektów mostowych,
 6. Prowadzenie ewidencji poszczególnych dróg publicznych gminnych,
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów drogowych należących do gminy,
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracją drogową określonych w ustawie o drogach publicznych,
 9. Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych,
 10. Utrzymanie zimowe i letnie jezdni,
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia świątecznego,
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
 13. Wydawanie zezwoleń pozwalających na wjazd w rejony miasta zamknięte dla ruchu kołowego,
 14. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami miejskimi i strefami płatnego parkowania na drogach publicznych,
 15. Sporządzanie rocznych raportów o stanie dróg publicznych gminnych,
 16. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie