Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2018 15:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 36 załączników 36

Uchwały z XLVII Sesji Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: NOSAL.doc nosa tekst uchwały pazdziernik 2009.doc 384 kB

  UCHWAŁA NR XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: NOSAL.doc

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Nosal.jpg nosal_uchwalony.jpg 4 MB

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Nosal.jpg

 • Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Nosal.doc ROZSTZRYGNIECIE_uwag nosal.doc 113 kB

  Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Nosal.doc

 • Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc rozstrzygniecie_finansowe nosal.doc 30 kB

  Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc

 • UCHWAŁA NR XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE.doc Kuźnice uchwała.doc 417 kB

  UCHWAŁA NR XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE.doc

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Kuźnice.jpg Kuznice_uchwalony.jpg 5 MB

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Kuźnice.jpg

 • Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Kuźnice.doc rozstrzygniecie uwag kuznice.doc 72 kB

  Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Kuźnice.doc

 • Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc rozstrzygniecie_finansowe kuznice.doc 30 kB

  Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc

 • UCHWAŁA NR XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA.doc jagiellonska-tekst-uchwalony.pdf 1 MB

  UCHWAŁA NR XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA.doc

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Jagiellonska, Antałówka.jpg jagiellonska_uchwalony.jpg 10 MB

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: Jagiellonska, Antałówka.jpg

 • Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka.doc ROZSTZRYGNIECIE_uwag1jagiellonska.doc 62 kB

  Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka.doc

 • Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc rozstrzygniecie_finansowe jagiellonska.doc 31 kB

  Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/703/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie remontów instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Jagiellońskiej 42 i Nowotarskiej 13, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.doc uchwała RM zaciągnięcie zobowiązania (elektryka) + uzasadnienie.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/703/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie remontów instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Jagiellońskiej 42 i Nowotarskiej 13, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/704/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków mieszkalnych położonych przy ul. Nowotarskiej 27A, Szymony 10, Na Wilcznik 24, Chramcówki 29, Kościuszki 21, Tuwima 12, Plac Niepodległości 6, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.doc uchwała RM zaciągnięcie zobowiązania (remonty) + uzasadnienie.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/704/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków mieszkalnych położonych przy ul. Nowotarskiej 27A, Szymony 10, Na Wilcznik 24, Chramcówki 29, Kościuszki 21, Tuwima 12, Plac Niepodległości 6, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/705/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwały Kukla.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/705/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/706/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwały Sitarz.Toporowski.Żer.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/706/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/707/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwałyUJ.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/707/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/708/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc kalacińska.doc 38 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/708/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/709/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc kasperlik.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/709/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/710/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc Pioruny.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/710/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/711/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc Ostrowska.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/711/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/712/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania w celu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2010.doc Konkurs Ofert.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/712/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania w celu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2010.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/713/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 81/08 o nazwie: „Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego”.doc galeria kultura.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/713/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 81/08 o nazwie: „Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/714/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE 	z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację w 2010r programu profilaktycznego „Parasol”.doc uchwała zaciągnięcie zobowiązania parasol 2010.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/714/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację w 2010r programu profilaktycznego „Parasol”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/715/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zakopane na lata 2008-2013.doc gminny program rozwązywania problemów na 2010.doc 84 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/715/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zakopane na lata 2008-2013.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/716/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.doc Projekt op. miejscowa- grudzień 2009.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/716/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.doc

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/716/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r.doc zał.nr1opł.miejsc-grudzień2009.doc 183 kB

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/716/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/717/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009.doc Uchwała 10.XII- zmniejszenia.doc 239 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/717/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/718/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: stawek opłat za przyjęcie odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.doc UCHWAŁA NR - stawki opłat za przyjęcie odpadów do ZUOK.doc 101 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/718/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: stawek opłat za przyjęcie odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/719/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych”.doc uchwala psy.doc 72 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/719/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/720/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Zakopane.doc wojak komisje.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/720/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/721/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.doc projekt-UCHWAŁA alkohole 2009-usytuowanie(3).doc 44 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/721/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/722/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania: „Budowa budynku przy ul. Spyrkówka w Zakopanem na cele usług opieki społecznej – noclegownia”.doc budowa spyrkówka.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/722/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania: „Budowa budynku przy ul. Spyrkówka w Zakopanem na cele usług opieki społecznej – noclegownia”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLVII/723/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r.  w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania.doc działka BWE.doc 31 kB

  UCHWAŁA Nr XLVII/723/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania.doc

 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 roku dot. uchwały Nr XLVII/702/2009.doc Rozstrzygniecie.doc 26 kB

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 roku dot. uchwały Nr XLVII/702/2009.doc

 • jagiellonska-bez_rozstrz_nadz.jpg 11 MB

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie