Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lipca 2019 14:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 39 załączników 39

Uchwały z XLIII Sesji Rady Miasta Zakopane z dnia 25 wrzesnia 2009

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr XLIII/643/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2009 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009.doc Uchwała Rady 24 września.doc 112 kB

  Uchwała Nr XLIII/643/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2009 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/642/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie uzupełnienia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 09/31 o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa mostu drogowego na Potoku Bystry w ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec ”.doc Uchwała RM Mostłączący Małaszyńskiego z Kamieńcem.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/642/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie uzupełnienia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 09/31 o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa mostu drogowego na Potoku Bystry w ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec ”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/641/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/59 o nazwie: „Przebudowa ul. Tatary, etap I dokumentacja”.doc Uchwała R M Przebudowa ul Tatary.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/641/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/59 o nazwie: „Przebudowa ul. Tatary, etap I dokumentacja”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/640/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/03 o nazwie: „Przebudowa ul. Zaryckiego”.doc Uchwała R M Przebudowa ul Zaryckiego.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/640/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej , w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/03 o nazwie: „Przebudowa ul. Zaryckiego”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/639/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/68 o nazwie: „Modernizacja ul. Do Samków ”.doc Uchwała R M ul. Do Samków.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/639/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/68 o nazwie: „Modernizacja ul. Do Samków ”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/ 638/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/36 o nazwie: „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Zakopane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I budowa dźwigu osobowego i pomieszczeń socjalnych”.doc Uchwała RM Przystosowanie bud. dla niepełnospr..doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/ 638/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 08/36 o nazwie: „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Zakopane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I budowa dźwigu osobowego i pomieszczeń socjalnych”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/637/009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 09/09 o nazwie: „Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego w Zakopanem” .doc Uchwała R M Mur oporowy ul. Makuszynskiego.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/637/009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 09/09 o nazwie: „Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego w Zakopanem” .doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/636/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.doc Projekt op. miejscowa-wrzesień2009.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/636/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.doc

 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/636 /2009.doc zał.nr1opł.miejsc-wrzesień 2009.doc 178 kB

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/636 /2009.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/635/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelisko na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą „Góral * Ski”.doc projekt uchwały Rady Miasta 2007-12-14 w1 Koscielisko.doc 33 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/635/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelisko na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą „Góral * Ski”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/634/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie zadania „Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą Góral*Ski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.doc projekt uchwały 2009 goralski.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/634/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie zadania „Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą Góral*Ski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.doc

 • Uchwała Nr XLIII/633/09 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: współpracy z Miastem Wysokie Tatry, przystąpienia do starań o pozyskanie dofinansowania oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą„Wysokie Tatry i Zakopane wspólna inicjatywa dla rozwoju tatrzańskiej strefy aktywnego wypoczynku i turystyki”.doc uchwała zaciągniecie zobowiązania.doc 28 kB

  Uchwała Nr XLIII/633/09 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: współpracy z Miastem Wysokie Tatry, przystąpienia do starań o pozyskanie dofinansowania oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą„Wysokie Tatry i Zakopane wspólna inicjatywa dla rozwoju tatrzańskiej strefy aktywnego wypoczynku i turystyki”.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/632/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie : zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.doc Projekt uchwały Bartol.doc 28 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/632/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie : zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/631/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.doc uchwałachramcówki.doc 34 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/631/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/630/2009 	RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: zmiany nazwy części ulicy położonej w Zakopanem.doc zamiana ulicy.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/630/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy położonej w Zakopanem.doc

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/630/2009.pdf kuznice_przebieg_ulicy.pdf 449 kB

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/630/2009.pdf

 • UCHWAŁA NR XLIII/629/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.doc nabycie 193.doc 24 kB

  UCHWAŁA NR XLIII/629/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/628/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.doc nabycie 259, 261.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/628/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/627/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc uchwała w sprawie zbycia bezprzetargowego Haza.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/627/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 •  UCHWAŁA Nr XLIII/626/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc uchwała w sprawie zbycia bezprzetargowego Gąsienica Kołodziej.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/626/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/625/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwały Suchowian.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/625/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/624/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwały Pańszczyk.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/624/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/623/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej .doc Projekt uchwały Klimas.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/623/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej .doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/622/2009  RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc Projekt uchwały Łukasik.doc 28 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/622/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/621/2009   RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września.2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Zakopanego”.doc Projekt Uchwały - obwodnica.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/621/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września.2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Zakopanego”.doc

 • UCHWAŁA NR XLIII/620/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie:	zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pt. „Remont nawierzchni dróg publicznych gminnych Stanisława Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa”.doc uchwała zac zobow Droga przez Gubałówkę.doc 24 kB

  UCHWAŁA NR XLIII/620/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pt. „Remont nawierzchni dróg publicznych gminnych Stanisława Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa”.doc

 • UCHWAŁA NR XLIII/619/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane.doc dekoracja Boże Narodzenie.doc 22 kB

  UCHWAŁA NR XLIII/619/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane.doc

 •  UCHWAŁA Nr XLIII/618/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej oraz wniosku o zaliczenie go do kategorii dróg gminnych.doc droga 958.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/618/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej oraz wniosku o zaliczenie go do kategorii dróg gminnych.doc

 • Załącznik do Uchwały Nr XLIII/618/2009.pdf do drogi 958.pdf 989 kB

  Załącznik do Uchwały Nr XLIII/618/2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XLIII/617/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytobiorcom z terenu Miasta Zakopane na zadanie związane z likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód, gleby i powietrza w 2010r.doc UCHWAŁA dot. BOŚ.doc 28 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/617/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytobiorcom z terenu Miasta Zakopane na zadanie związane z likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód, gleby i powietrza w 2010r.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/616/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r.  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie aktualizacji „Projektu            założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i        paliwa gazowe dla miasta Zakopane” .doc UCHWAŁA - Aktualizacja Projektu.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/616/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane” .doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/615/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi Józefa Pary.doc ponowne rozpoznanie skargi para.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/615/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi Józefa Pary.doc

 • UCHWAŁA NR XLIII/614/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: WYSKÓWKI.doc wyskowki_lipiec2009.doc 227 kB

  UCHWAŁA NR XLIII/614/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: WYSKÓWKI.doc

 • Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLIII/614/2009.doc ROZSTZRYGNIECIE_uwag.doc 58 kB

  Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLIII/614/2009.doc

 • Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLIII/614/2009.doc rozstrzygniecie_finansowe.doc 30 kB

  Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XLIII/614/2009.doc

 • Podsumowanie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki.doc PODSUMOWANIE.doc 99 kB

  Podsumowanie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki.doc

 • Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki.doc UZASADNIENIE.doc 68 kB

  Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki.doc

 • UCHWAŁA Nr XLIII/613/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r.  w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.doc UCHWAŁA Nr wygaśnięcie.doc 21 kB

  UCHWAŁA Nr XLIII/613/2009 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.doc

 • Wyskówki.jpg 6 MB

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie