Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2008 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Uchwały z Sesji XVII z dnia 29 listopada 2007

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA Nr XVII/192/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc u192.doc 85 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/192/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/193/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych .doc u193.doc 29 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/193/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych .doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/194/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych.doc u194.doc 28 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/194/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/195/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie : zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność własność Miasta Zakopane.doc u195.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/195/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie : zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/196/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.doc u196.doc 146 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/196/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/197/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Zakopanem.doc u197.doc 64 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/197/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Zakopanem.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/198/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego .doc u198.doc 33 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/198/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego .doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/199/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc u199.doc 31 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/199/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/200/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o..doc u200.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/200/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o..doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/201/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań.doc u201.doc 47 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/201/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/202/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania inwentaryzacji i analizy problemu odprowadzenia wód opadowych.doc u202.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/202/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania inwentaryzacji i analizy problemu odprowadzenia wód opadowych.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/203/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie wymiany instalacji CO w Szkole Nr 2 w Zakopanem .doc u203.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/203/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie wymiany instalacji CO w Szkole Nr 2 w Zakopanem .doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/204/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie zadania „Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego dla Gminy Miasta Zakopane na okres 2008r.-2015r.”.doc u204.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/204/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie zadania „Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego dla Gminy Miasta Zakopane na okres 2008r.-2015r.”.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/205/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.doc u205.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/205/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.doc

 • Załącznik nr 1 do uchwały 205.doc z1u205.doc 133 kB

  Załącznik nr 1 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 2 do uchwały 205.doc z2u205.doc 132 kB

  Załącznik nr 2 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 3 do uchwały 205.doc z3u205.doc 71 kB

  Załącznik nr 3 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 4 do uchwały 205.doc z4u205.doc 114 kB

  Załącznik nr 4 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 5 do uchwały 205.doc z5u205.doc 240 kB

  Załącznik nr 5 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 6 do uchwały 205.doc z6u205.doc 69 kB

  Załącznik nr 6 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 7 do uchwały 205.doc z7u205.doc 116 kB

  Załącznik nr 7 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 8 do uchwały 205.doc z8u205.doc 115 kB

  Załącznik nr 8 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 9 do uchwały 205.doc z9u205.doc 70 kB

  Załącznik nr 9 do uchwały 205.doc

 • Załącznik nr 10 do uchwały 205.doc z10u205.doc 87 kB

  Załącznik nr 10 do uchwały 205.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/206/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia wysokości stawek dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.doc u206.doc 53 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/206/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia wysokości stawek dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/207/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok.doc u207.doc 42 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/207/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/208/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnień z opłaty od posiadania psów na 2008 rok.doc u208.doc 31 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/208/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnień z opłaty od posiadania psów na 2008 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/209/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych .doc u209.doc 96 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/209/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych .doc

 • UCHWAŁA Nr XVII/210/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.doc u210.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XVII/210/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.doc

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie