Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2009 06:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Uchwały z Sesji XVI z dnia 25 października 2007

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA Nr XVI/166/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc u166.doc 125 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/166/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/167/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego - Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u167.doc 29 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/167/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego - Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/168/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u168.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/168/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/169/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u169.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/169/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/170/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. .doc u170.doc 39 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/170/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. .doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/171/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u171.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/171/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/172/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty .doc u172.doc 43 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/172/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty .doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/173/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u173.doc 34 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/173/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/174/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u174.doc 39 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/174/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/175/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u175.doc 43 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/175/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/176/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc u176.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/176/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/177/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.doc u177.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/177/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/178/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u178.doc 32 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/178/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/179/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Zakopane.doc u179.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/179/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/180/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc u180.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/180/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/181/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Zakopane – na rzecz współwłaściciela nieruchomości.doc u181.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/181/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Zakopane – na rzecz współwłaściciela nieruchomości.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/182/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zakopanem oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.doc u182.doc 29 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/182/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zakopanem oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/183/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Zakopane.doc u183.doc 35 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/183/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Zakopane.doc

 • UCHWAŁA NR XVI/184/2007 z dnia 25 października 2007 w sprawie: ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA - KOZINIEC”.doc u184.doc 272 kB

  UCHWAŁA NR XVI/184/2007 z dnia 25 października 2007 w sprawie: ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA - KOZINIEC”.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/184/2007 załącznik graficzny 184.jpg 24 MB

  UCHWAŁA Nr XVI/184/2007 załącznik graficzny

 • UCHWAŁA NR XVI/185/2007 z dnia 25 października 2007 w sprawie: ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LIPKI”.doc u185.doc 148 kB

  UCHWAŁA NR XVI/185/2007 z dnia 25 października 2007 w sprawie: ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LIPKI”.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/185/2007 załącznik graficzny 185.jpg 14 MB

  UCHWAŁA Nr XVI/185/2007 załącznik graficzny

 • UCHWAŁA Nr XVI/186/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych.doc u186.doc 22 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/186/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/187/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej.doc u187.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/187/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/188/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Zakopanem.doc u188.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/188/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Zakopanem.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/189/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc u189.doc 31 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/189/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

 • UCHWAŁA Nr XVI/190/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w oświacie Miasta Zakopane na lata 2005-2010”.doc u190.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/190/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w oświacie Miasta Zakopane na lata 2005-2010”.doc

 • Załącznik do uchwały 190.xls uu190.xls 27 kB

  Załącznik do uchwały 190.xls

 • UCHWAŁA Nr XVI/191/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: powołania do składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Zakopane .doc u191.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XVI/191/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: powołania do składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Zakopane .doc

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie