Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2008 12:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 23 załączniki 23

Uchwały z Sesji XV z dnia 20 września 2007

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA Nr XV/143/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc u143.doc 198 kB

  UCHWAŁA Nr XV/143/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/144/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: upoważnienia Burmistrza miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane.doc u144.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XV/144/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: upoważnienia Burmistrza miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/145/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości.doc u145.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XV/145/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/146/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc u146.doc 37 kB

  UCHWAŁA Nr XV/146/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/147/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u147.doc 34 kB

  UCHWAŁA Nr XV/147/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/148/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u148.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr XV/148/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/149/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u149.doc 38 kB

  UCHWAŁA Nr XV/149/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/150/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym.doc u150.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr XV/150/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/151/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości.doc u151.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XV/151/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/152/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc u152.doc 26 kB

  UCHWAŁA Nr XV/152/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/153/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 rw sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc u153.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XV/153/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 rw sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/154/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń z potoków na terenie Gminy Miasta Zakopane w roku 2008 .doc u154.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XV/154/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń z potoków na terenie Gminy Miasta Zakopane w roku 2008 .doc

 • UCHWAŁA Nr XV/155/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2008 i 2009.doc u155.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr XV/155/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2008 i 2009.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/156/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytobiorcom z terenu Gminy Zakopane na zadania związane z likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód, gleby i powietrza w roku 2008.doc u156.doc 27 kB

  UCHWAŁA Nr XV/156/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego spłaty oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytobiorcom z terenu Gminy Zakopane na zadania związane z likwidacją niskiej emisji oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód, gleby i powietrza w roku 2008.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/157/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dojazdowych dróg publicznych gminnych do osiedli Gminy Miasta Zakopane w latach 2007 do 2010.doc u157.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XV/157/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dojazdowych dróg publicznych gminnych do osiedli Gminy Miasta Zakopane w latach 2007 do 2010.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/158/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zakup programu prawnego „LEX".doc u158.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XV/158/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zakup programu prawnego „LEX".doc

 • UCHWAŁA Nr XV/159/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2008- 2011 zadania p.n. „Poprawa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego-budowa północnej obwodnicy Zakopanego".doc u159.doc 38 kB

  UCHWAŁA Nr XV/159/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2008- 2011 zadania p.n. „Poprawa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego-budowa północnej obwodnicy Zakopanego".doc

 • UCHWAŁA Nr XV/160/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A..doc u160.doc 22 kB

  UCHWAŁA Nr XV/160/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A..doc

 • UCHWAŁA Nr XV/161/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania.doc u161.doc 37 kB

  UCHWAŁA Nr XV/161/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/162/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.doc u162.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr XV/162/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/163/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.doc u163.doc 31 kB

  UCHWAŁA Nr XV/163/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/164/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Zakopane i szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.doc u164.doc 29 kB

  UCHWAŁA Nr XV/164/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Zakopane i szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.doc

 • UCHWAŁA Nr XV/165/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: przedstawiciela Miasta Zakopane w Radzie Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.doc u165.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XV/165/ 2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 września 2007 r w sprawie: przedstawiciela Miasta Zakopane w Radzie Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.doc

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie