Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lipca 2008 08:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Uchwały z Sesji XII z dnia 28 czerwca 2007

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA Nr XII/116/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc u116.doc 191 kB

  UCHWAŁA Nr XII/116/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na 2007 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/117/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, oraz określenie zasad obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.doc u117.doc 44 kB

  UCHWAŁA Nr XII/117/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, oraz określenie zasad obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/119/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc u119.doc 37 kB

  UCHWAŁA Nr XII/119/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/120/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u120.doc 44 kB

  UCHWAŁA Nr XII/120/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/121/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u121.doc 34 kB

  UCHWAŁA Nr XII/121/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/122/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc u122.doc 37 kB

  UCHWAŁA Nr XII/122/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/123/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u123.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr XII/123/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/124/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u124.doc 34 kB

  UCHWAŁA Nr XII/124/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/125/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u125.doc 33 kB

  UCHWAŁA Nr XII/125/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/126/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2007 – 2008 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958 w Zakopanem”.doc u126.doc 30 kB

  UCHWAŁA Nr XII/126/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2007 – 2008 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958 w Zakopanem”.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/127/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji remontów ulic i wszystkich elementów pasa drogowego dróg gminnych na lata 2007 - 2008 r.doc u127.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XII/127/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji remontów ulic i wszystkich elementów pasa drogowego dróg gminnych na lata 2007 - 2008 r.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/128/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej.doc u128.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr XII/128/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/129/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Zakopane.doc u129.doc 21 kB

  UCHWAŁA Nr XII/129/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/130/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Zakopane.doc u130.doc 21 kB

  UCHWAŁA Nr XII/130/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr XII/131/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.doc u131.doc 22 kB

  UCHWAŁA Nr XII/131/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie: powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.doc

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie