Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lipca 2008 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Uchwały z Sesji VIII z dnia 27 marca 2007

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA Nr VIII/84/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2006.doc u84.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/84/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2006.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/85/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława Zamoyskiego za rok 2006.doc u85.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/85/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława Zamoyskiego za rok 2006.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/86/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na 2007 rok.doc u86.doc 188 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/86/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na 2007 rok.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/87/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie:ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc u87.doc 23 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/87/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie:ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/88/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc u88.doc 36 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/88/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/89/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc u89.doc 24 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/89/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/90/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.doc u90.doc 28 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/90/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/91/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w celu zapewnienia dowozu i opieki uczniom z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem.doc u91.doc 25 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/91/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w celu zapewnienia dowozu i opieki uczniom z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/92/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane.doc u92.doc 22 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/92/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/93/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Zakopane.doc u93.doc 216 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/93/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Zakopane.doc

 • UCHWAŁA Nr VIII/93/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r - załącznik 1.doc u93z.doc 200 kB

  UCHWAŁA Nr VIII/93/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 marca 2007 r - załącznik 1.doc

 • VIII SESJA RADY MIASTA Z DNIA 27 MARCA 2007r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Zakopane w latach 2007 i 2008.doc u94.doc 25 kB

  VIII SESJA RADY MIASTA Z DNIA 27 MARCA 2007r w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Zakopane w latach 2007 i 2008.doc

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie