Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 grudnia 2015 13:52 | wersja 5 | Ten dokument ma 31 załączników 31

Uchwały z Sesji Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR XV/224/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane uchwała 224.pdf 218 kB

  UCHWAŁA NR XV/224/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane

 • UCHWAŁA NR XV/225/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów uchwała 225.pdf 192 kB

  UCHWAŁA NR XV/225/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów

 • UCHWAŁA NR XV/226/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane uchwała 226.pdf 98 kB

  UCHWAŁA NR XV/226/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane

 • UCHWAŁA NR XV/227/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego uchwała 227.pdf 96 kB

  UCHWAŁA NR XV/227/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

 • UCHWAŁA NR XV/228/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego uchwała 228.pdf 96 kB

  UCHWAŁA NR XV/228/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

 • UCHWAŁA NR XV/229/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego uchwała 229.pdf 95 kB

  UCHWAŁA NR XV/229/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

 • UCHWAŁA NR XV/230/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego uchwała 230.pdf 173 kB

  UCHWAŁA NR XV/230/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

 • UCHWAŁA NR XV/231/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego uchwała 231.pdf 95 kB

  UCHWAŁA NR XV/231/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

 • UCHWAŁA NR XV/232/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem uchwała 232.pdf 201 kB

  UCHWAŁA NR XV/232/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem

 • UCHWAŁA NR XV/233/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem uchwała 233.pdf 201 kB

  UCHWAŁA NR XV/233/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem

 • UCHWAŁA NR XV/234/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane. uchwała 234.pdf 110 kB

  UCHWAŁA NR XV/234/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane.

 • UCHWAŁA NR XV/235/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy ulicznych, opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy znajdujących się na przystankach na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz wywozie nieczystości z terenów będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane i terenów objętych wywozem na podstawie porozumień. uchwała 235.docx 18 kB

  UCHWAŁA NR XV/235/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy ulicznych, opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy znajdujących się na przystankach na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz wywozie nieczystości z terenów będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane i terenów objętych wywozem na podstawie porozumień.

 • UCHWAŁA NR XV/236/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług napraw, konserwacji, wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonywaniu oznakowania pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane. uchwała 236.pdf 104 kB

  UCHWAŁA NR XV/236/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług napraw, konserwacji, wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonywaniu oznakowania pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane.

 • UCHWAŁA NR XV/238/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane uchwała 238.pdf 98 kB

  UCHWAŁA NR XV/238/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane

 • UCHWAŁA NR XV/239/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Zakopane darowizny nieruchomości . uchwała 239.doc 26 kB

  UCHWAŁA NR XV/239/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Zakopane darowizny nieruchomości .

 •                                           				
UCHWAŁA NR XV/240/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane. uchwała 240.doc 28 kB

  UCHWAŁA NR XV/240/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.

 • UCHWAŁA Nr XV/242/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej. uchwała 242.doc 250 kB

  UCHWAŁA Nr XV/242/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej.

 • UCHWAŁA Nr XV/243/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej. uchwała 243.doc 249 kB

  UCHWAŁA Nr XV/243/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej.

 • UCHWAŁA NR XV/244/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane . uchwała 244.doc 26 kB

  UCHWAŁA NR XV/244/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane .

 • UCHWAŁA NR XV/245/2015mRADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej uchwała 245.pdf 433 kB

  UCHWAŁA NR XV/245/2015mRADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

 • UCHWAŁA NR XV/246/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej uchwała 246.pdf 176 kB

  UCHWAŁA NR XV/246/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 • UCHWAŁA NR XV/247/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwała 247.pdf 108 kB

  UCHWAŁA NR XV/247/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XV/248/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwała 248.pdf 351 kB

  UCHWAŁA NR XV/248/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR XV/249/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych uchwała 249.pdf 2 MB

  UCHWAŁA NR XV/249/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • UCHWAŁA NR XV/250/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015 uchwała 250.pdf 268 kB

  UCHWAŁA NR XV/250/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015

 • uchwała 237.doc 42 kB

 • uchwała 241.doc 29 kB

 • WPF zm.XI.15 - objaśnienia.pdf 22 kB

 • WPF zm.XI.15 - prognoza.pdf 96 kB

 • WPF zm.XI.15 - przedsięwzięcia.pdf 134 kB

 • WPF zm.XI.15 - tekst uchwały.pdf 16 kB

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie