Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

9 września 2019 14:51 | wersja 30 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skład komisji

Komisja Ekonomiki

Przewodniczący – Stanisław Karp

 • Paweł Strączek
 • Jacek Kalata
 • Marcin Sęk
 • Jan Gluc
 • Bartłomiej Bryjak
 • Grzegorz Jóźkiewicz


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący- Paweł Strączek

 • Stanisław Karp
 • Stanisław Majerczyk - zastępca przewodniczącego
 • Jacek Kalata
 • Wojciech Solik


Komisja Urbanistyki i Rozwoju

Przewodniczący – Jacek Kalata

 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Paweł Strączek
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Bartłomiej Bryjak


Komisja Oświaty

Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk

 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Stanisław Majerczyk
 • Lucyna Galica – Jurecka
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –Kazimierz Konarski

 • Jacek Kalata
 • Bartłomiej Bryjak
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Tymoteusz Mróz
 • Wojciech Solik
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica-Jurecka
 • Stanisław Majerczyk
 • Maciej Gąsienica-Walczak
 • Maria Łukaszczyk
 • Marcin Sęk
 • Paweł Strączek
 • Stanisław Karp


Komisja Kultury

Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka

 • Jerzy Jędrysiak
 • Maria Łukaszczyk
 • Tymoteusz Mróz
 • Kazimierz Konarski
 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Wawrzyniec Bystrzycki


Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Józef Figiel

 • Lucyna Galica- Jurecka
 • Marcin Sęk
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Wojciech Solik
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Stanisław Karp
 • Jan Gluc
 • Wojciech Tatar


Komisja Sportu i Turystyki

Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak

 • Stanisław Majerczyk - zastępca przewodniczącego
 • Jan Gluc
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Marcin Sęk

 • Paweł Strączek
 • Jacek Kalata
 • Zbigniew Szczerba
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Mark Donatowicz
 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Lucyna Galica – Jurecka


Doraźna Komisja Statutowa

Marcin Sęk – Przewodniczący Komisji • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Jacek Kalata
 • Stanisław Majerczyk
 • Zbigniew Szczerba

 

28 lutego 2014 13:23 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skład komisji

Komisja Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju

Przewodniczący – Maciej Rzankowski (Platforma Obywatelska)
Maria Bachleda-Curuś
Paweł Bucki (Twoje Zakopane)
Zbigniew Figlarz (Jedność Tatrzańska)
Józef Figiel (Solidarne Zakopane)
Andrzej Hyc (Twoje Zakopane)
Józef Kowalik (Solidarne Zakopane)
Władysław Łukaszczyk (Solidarne Zakopane)
Zbigniew Szczerba (Twoje Zakopane)
Wojciech Tatar (Tatrzański Klub Niezależnych)
Marek Trzaskoś (Tatrzański Klub Niezależnych)
Maciej Wojak (Platforma Obywatelska)
Jerzy Zacharko (Solidarne Zakopane)

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący – Władysław Łukaszczyk (Solidarne Zakopane)
Maria Bachleda Curuś
Wawrzyniec Bystrzycki (Jedność Tatrzańska)
Józef Kowalik (Solidarne Zakopane)
Marzena Mitan Abel (Solidarne Zakopane)
Maciej Rzankowski (Platforma Obywatelska)
Wojciech Tatar (Tatrzański Klub Niezależnych)
Marek Trzaskoś (Tatrzański Klub Niezależnych)

Komisja Oświaty

Przewodniczący – Marek Donatowicz (Platforma Obywatelska)
Jan Gąsienica Walczak (Jedność Tatrzańska)
Jerzy Jędrysiak (Platforma Obywatelska)
Józef Kowalik (Solidarne Zakopane)
Władysław Łukaszczyk (Solidarne Zakopane)
Bożena Solańska (Platforma Obywatelska)
Krzysztof Wiśniowski (Twoje Zakopane)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Gąsienica Walczak (Jedność Tatrzańska)
Maria Bachleda Curuś
Paweł Bucki(Twoje Zakopane)
Zbigniew Figlarz (Jedność Tatrzańska)
Józef Figiel (Solidarne Zakopane)
Marzena Mitan Abel (Solidarne Zakopane)
Maciej Rzankowski (Platforma Obywatelska)
Wojciech Tatar (Tatrzański Klub Niezależnych)
Krzysztof Wiśniowski (Twoje Zakopane)
Maciej Wojak (Platforma Obywatelska)

Komisja Kultury

Przewodniczący - Maciej Wojak (Platforma Obywatelska)
Leszek Dorula (Jedność Tatrzańska)
Jan Gąsienica Walczak (Jedność Tatrzańska)
Jerzy Jędrysiak (Platforma Obywatelska)
Bożena Solańska(Platforma Obywatelska)
Zbigniew Szczerba (Twoje Zakopane)
Jerzy Zacharko (Solidarne Zakopane)

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodnicząca – Marzenia Mitan-Abel (Solidarne Zakopane)
Bożena Solańska (Platforma Obywatelska)
Zbigniew Szczerba (Twoje Zakopane)
Jerzy Jędrysiak (Platforma Obywatelska)
Józef Figiel (Solidarne Zakopane)
Jan Gąsienica Walczak (Jedność Tatrzańska)

Komisja Sportu i Turystyki

Przewodniczący – Wawrzyniec Bystrzycki (Jedność Tatrzańska)
Paweł Bucki (Twoje Zakopane)
Marek Donatowicz (Platforma Obywatelska)
Zbigniew Figlarz (Jedność Tatrzańska)
Andrzej Hyc (Twoje Zakopane)
Marzena Mitan Abel (Solidarne Zakopane)
Bożena Solańska (Platforma Obywatelska)
Marek Trzaskoś (Tatrzański Klub Niezależnych)
Krzysztof Wiśniowski (Twoje Zakopane)
Maciej Wojak (Platforma Obywatelska)

Komisja Statutowa

Przewodniczący – Marek Trzaskoś (Tatrzański Klub Niezależnych)
Marek Donatowicz (Platforma Obywatelska)
Leszek Dorula (Jedność Tatrzańska)
Władysław Łukaszczyk (Solidarne Zakopane)
Zbigniew Szczerba (Twoje Zakopane)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie