Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

9 września 2019 14:51 | wersja 30 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skład komisji

Komisja Ekonomiki

Przewodniczący – Stanisław Karp

 • Paweł Strączek
 • Jacek Kalata
 • Marcin Sęk
 • Jan Gluc
 • Bartłomiej Bryjak
 • Grzegorz Jóźkiewicz


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący- Paweł Strączek

 • Stanisław Karp
 • Stanisław Majerczyk - zastępca przewodniczącego
 • Jacek Kalata
 • Wojciech Solik


Komisja Urbanistyki i Rozwoju

Przewodniczący – Jacek Kalata

 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Paweł Strączek
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Bartłomiej Bryjak


Komisja Oświaty

Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk

 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Stanisław Majerczyk
 • Lucyna Galica – Jurecka
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –Kazimierz Konarski

 • Jacek Kalata
 • Bartłomiej Bryjak
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Tymoteusz Mróz
 • Wojciech Solik
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica-Jurecka
 • Stanisław Majerczyk
 • Maciej Gąsienica-Walczak
 • Maria Łukaszczyk
 • Marcin Sęk
 • Paweł Strączek
 • Stanisław Karp


Komisja Kultury

Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka

 • Jerzy Jędrysiak
 • Maria Łukaszczyk
 • Tymoteusz Mróz
 • Kazimierz Konarski
 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Wawrzyniec Bystrzycki


Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Józef Figiel

 • Lucyna Galica- Jurecka
 • Marcin Sęk
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Wojciech Solik
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Stanisław Karp
 • Jan Gluc
 • Wojciech Tatar


Komisja Sportu i Turystyki

Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak

 • Stanisław Majerczyk - zastępca przewodniczącego
 • Jan Gluc
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Marcin Sęk

 • Paweł Strączek
 • Jacek Kalata
 • Zbigniew Szczerba
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Mark Donatowicz
 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Lucyna Galica – Jurecka


Doraźna Komisja Statutowa

Marcin Sęk – Przewodniczący Komisji • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Jacek Kalata
 • Stanisław Majerczyk
 • Zbigniew Szczerba

 

26 marca 2018 11:41 | wersja 17 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skład komisji

Komisja Ekonomiki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący – Jan Gluc

 1. Bryjak Bartłomiej
 2. Figiel Józef
 3. Figlarz Zbigniew
 4. Filipowicz Łukasz
 5. Gąsienica Byrcyn Kacper
 6. Jóźkiewicz Grzegorz
 7. Kalata Jacek
 8. Majerczyk Stanisław
 9. Szczerba Zbigniew
 10. Strączek Paweł
 11. Tatar Wojciech
 12. Topór Jasica Jan
 13. Wojak Maciej

  Komisja Urbanistyki i Rozwoju

  Przewodniczący - Bartłomiej Bryjak

  1. Bryjak Bartłomiej
  2. Filipowicz Łukasz
  3. Gąsienica Byrcyn Kacper
  4. Hyc Andrzej
  5. Jóźkiewicz Grzegorz
  6. Kalata Jacek
  7. Strączek Paweł
  8. Topór Jasica Jan
  9. Wojak Maciej

  Komisja Oświaty

  Przewodniczący – Marek Donatowicz

  1. Donatowicz Marek
  2. Herman Jacek
  3. Jędrysiak Jerzy
  4. Majerczyk Stanisław
  5. Solańska Bożena
  6. Wiśniowski Krzysztof

  Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący –

  1. Bryjak Bartłomiej
  2. Figlarz Zbigniew
  3. Filipowicz Łukasz
  4. Gąsienica Byrcyn Kacper
  5. Gluc Jan
  6. Kalata Jacek
  7. Strączek Paweł
  8. Figiel Józef

  Komisja Kultury

  Przewodniczący - Jerzy Jędrysiak

  1. Filipowicz Łukasz
  2. Herman Jacek
  3. Jędrysiak Jerzy
  4. Kalata Jacek
  5. Solańska Bożena
  6. Wojak Maciej

  Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

  Przewodnicząca – Jacek Herman

  1. Figiel Józef
  2. Herman Jacek
  3. Jasiński Andrzej
  4. Jędrysiak Jerzy
  5. Solańska Bożena
  6. Tatar Wojciech
  7. Topór Jasica Jan

  Komisja Sportu i Turystyki

  Przewodniczący –

  1. Donatowicz Marek
  2. Figlarz Zbigniew
  3. Gluc Jan
  4. Hyc Andrzej
  5. Majerczyk Stanisław
  6. Strączek Paweł
  7. Szczerba Zbigniew
  8. Wiśniowski Krzysztof

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

  Logowanie