Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lutego 2016 13:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sekretarz Miasta

Grzegorz Cisło

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem czynności :

- Wydziału Organizacyjnego
- Biura Rady Miasta

- Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji

- Biura ds. Zamówień Publicznych

oraz sprawuje bieżący nadzór nad pracą

- Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie