Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lutego 2018 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 tys Euro a mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy PZP "Świadczenie usług na rzecz Zakopiańskiego Centrum Kultury w zakresie druku materiałów promocyjnych".

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie