Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 12:40 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowa drogi ul. Króle w Zakopanem


Ogłoszenie nr 573453-N-2019 z dnia 2019-07-15 r.

Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 420189K ul. Króle w Zakopanem w km 0+200,00 do km 0+475,20 w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie nr 2015/04 „Przebudowa drogi ul. Króle” w Zakopanem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie