Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 sierpnia 2019 12:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2019/S 128-311768
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPMP.04.05.02-12-0382/17 - Budowa zintegrowanego centrum komunikacji

kolejowej i autobusowej w Zakopanem

RPMP.07.02.04-12-0373/17 - Przebudowa budynków dworca PKP wraz z

budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji

związanych z obsługą ruchu pasażerskiego

Termin składania ofert upływa w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert : https://miniportal.uzp.gov.pl

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:15 w sali nr 1 w budynku Urzedu Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie