Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2019 09:26 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre - Droga do Olczy – Karłowicza” w Zakopanem.


Ogłoszenie nr 544881-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych ,w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/54 o nazwie: „Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre - Droga do Olczy – Karłowicza” w Zakopanem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiTermin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie