Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 14:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego la wykonania III etapu robót budowlanych na terenie Górnej Równi Krupowej w ZakopanemOgłoszenie nr 591131-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla wykonania III etapu robót budowlanych na terenie Górnej Równi Krupowej, objętej ochroną konserwatorską obejmujących: budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, placu treningu ulicznego workout-street, rozbudowę ciągów pieszych, montaż ławek, koszy na śmieci, lamp parkowych, tablic informacyjnych, rozbudowę oświetlenia i sieci monitoringu, przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania inw. nr 2017/17 „Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 06 września 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie