Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2019 12:28 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie usług inspektora nadzoru inwestorskiego -boisko-zagospodarowanie tereny SP 2 w Zakopanem


Ogłoszenie nr 600433-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.

Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 2017 - 23 o nazwie: „Zagospodarowanie terenu SP 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem obejmujące: wykonanie przebudowy i rozbudowy boiska do piłki ręcznej wraz z infrastruktura towarzyszącą i wyposażeniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 01 października 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie