Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 sierpnia 2019 13:04 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zakopanem

Ogłoszenie nr 576731-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie przebudowy i rozbudowy boiska do piłki ręcznej (wielofunkcyjnego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem zgodnie z zadaniem nr 2017 - 23 o nazwie: „Zagospodarowanie terenu SP 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Uwaga modyfikacja siwz w zakresie składania ofert, nowy termin upływa 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00


Uwaga kolejna modyfikacja siwz w zakresie składania ofert, nowy termin upływa

19 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie