Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2012 14:37 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Komunikat Burmistrza Miasta Zakopane

W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” w Zakopanem

     Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647), Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały Nr VII/87/2011 z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” w Zakopanem, przyjętego Uchwałą Nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 sierpnia 2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 441 poz. 3242 z dnia 30 sierpnia 2010 roku).

   W związku z powyższym zawiadamia się, że wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia,  to jest do dnia 12 października 2012 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34 – 500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie