Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2012 14:35 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zmiany w planach

KOMUNIKAT

                                                     Burmistrza Miasta Zakopane


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647), Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały Nr VII/87/2011 z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” w Zakopanem, przyjętego Uchwałą Nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 sierpnia 2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 441 poz. 3242 z dnia 30 sierpnia 2010 roku).


     Zmianą objęta jest działka nr 8/2 obr. 27 i tekst planu w zakresie dostosowania zapisów do wymogów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz.675).

W związku z powyższym zawiadamia się, że wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia,  to jest do dnia 12 października 2012 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34 – 500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie