Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 6 sierpnia 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Akcja manifestacyjna "Stop przemocy"

  Akcja manifestacyjna "Stop przemocy"

  Informujemy o planowanym na dzień 10.08.2019 roku zgromadzeniu organizowanym przez przedstawicieli KOD-u. Wydarzenie ma odbyć się w okolicach "Oczka Wodnego" na ul. Krupówki w Zakopanem w godz. 15.00-16.30 jako akcja manifestacyjna "Stop przemocy". (…)

  przeczytaj całość »

 2. 6 sierpnia 2019 12:02 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Oferta pracy

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  dot. naboru na wolne na stanowisko urzędnicze: podinspektora w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Wydziału Strategii i Rozwoju

  przeczytaj całość »

 3. 5 sierpnia 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 172/2019

  ZARZĄDZENIE NR 172/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika i Zespołów ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026.

  przeczytaj całość »

 4. 5 sierpnia 2019 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zażalenie

  Zażalenie

  na postanowienie Burmistrza Miasta Zakopane znak: BPP.6730.6.2019 z dnia: 12.07.2019 r. zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania działki ewidencyjnych nr: 133/1 w obrębie 8 położonej w Zakopanem w (…)

  przeczytaj całość »

 5. 5 sierpnia 2019 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 247, 246/2,487/5 obręb 7 i nr ew. 766, 153/8, 784, 753, 370/2, 370/1, 906/3, 906/4, 906/5, 906/6, 373/1, 372/2, 372/1, 142/6, 142/5, 135, 144/2, 144/1, 130/1, 146/2, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 5 sierpnia 2019 13:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. budowy, przebudowy i rozbudowy ścieżki przy kościele i na cmentarzu wraz z jej oświetleniem oraz budowy zadaszenia 3 zabytkowych krzyży

  na działkach nr ew. 440/6, 441/1 obręb 4 położonych w Zakopanem w rejonie ul. Kościeliskiej. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie