Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 8 sierpnia 2019 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 91/1, 90, 752, 95/1, 95/2, 61, 57/3, 56/4, 57/5 obręb 8 położonych w Zakopanem w związku z projektowaną inwestycją polegającą na budowie sieci gazowej średniego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 sierpnia 2019 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 358/1, 500, 356, 516, 357, 505, 366, 365, 501, 367, 368/3 obręb 7 położonych w Zakopanem w rejonie ul. Droga na Szymaszkową w związku z projektowaną inwestycją (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 sierpnia 2019 11:56 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 576731-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie przebudowy i rozbudowy boiska do piłki ręcznej (wielofunkcyjnego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem zgodnie z zadaniem nr 2017 - 23 o nazwie: (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 sierpnia 2019 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOSAL – STACJA NARCIARSKA w Zakopanem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  przeczytaj całość »

 5. 7 sierpnia 2019 12:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

  Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  2019/S 128-311768
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane

  Zamówienie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 7 sierpnia 2019 11:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  ZARZĄDZENIE Nr 175/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 175/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 6.08.2019 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o (…)

  przeczytaj całość »

 7. 7 sierpnia 2019 08:59 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka drogi gminnej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka drogi gminnej

  Ogłoszenie nr 565326-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka drogi gminnej klasy D o długości 110 m, łą

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie