Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2019

 1. 16 maja 2019 12:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE nr 107/2019

  ZARZĄDZENIE nr 107/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: powołania likwidatora Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz harmonogramu czynności

  przeczytaj całość »

 2. 16 maja 2019 12:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE nr 106/2019

  ZARZĄDZENIE nr 106/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia dyżurów w okresie ferii letnich w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane w roku szkolnym 2018/2019

  przeczytaj całość »

 3. 15 maja 2019 15:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  ZARZĄDZENIE NR 104/2019

  ZARZĄDZENIE NR 104/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 13 maja 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Zakopane z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i (…)

  przeczytaj całość »

 4. 14 maja 2019 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 102/2019

  ZARZĄDZENIE NR 102/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 13 maja 2019 w sprawie sposobu powoływania komisji biorących udział w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Strategii i Rozwoju.

  przeczytaj całość »

 5. 13 maja 2019 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 96/2019

  ZARZĄDZENIE NR 96/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie powołania Jury i ustalenia nagród XIV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej.

  przeczytaj całość »

 6. 8 maja 2019 10:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 69/2019

  ZARZĄDZENIE NR 69/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 3 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia do planu nauczania klas III szkół podstawowych dodatkowych 2 godzin zajęć wychowania fizycznego.

  przeczytaj całość »

 7. 7 maja 2019 15:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 92/2019

  ZARZĄDZENIE NR 92/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie

  zmiany Zarządzenia nr 140/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30.06.2017 dot.

  powołania zespołu projektowego do zarządzania w okresie realizacji projektu pod nazwą "Popularyzacja (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie