Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2019

 1. 11 lipca 2019 14:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 150/2019

  ZARZĄDZENIE NR 150/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem.

  przeczytaj całość »

 2. 4 lipca 2019 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 156/2019

  ZARZĄDZENIE NR 156/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 28.06.2019r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego ograniczonego przetargu na dzierżawę 20 stanowisk postojowych znajdujących się w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego położonego w Zakopanem (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 czerwca 2019 10:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 26.06.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 4. 27 czerwca 2019 10:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 147/2019

  ZARZĄDZENIE NR 147/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

  przeczytaj całość »

 5. 24 czerwca 2019 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 143/2019

  ZARZĄDZENIE NR 143/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej XLIVIII Ogólnopolskiego konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2019.

  przeczytaj całość »

 6. 24 czerwca 2019 10:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 148/2019

  ZARZĄDZENIE NR 148/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

  przeczytaj całość »

 7. 18 czerwca 2019 14:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 145/2019

  ZARZĄDZENIE NR 145/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie działań organizacyjnych związanych ze zwalczaniem pożarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.

  przeczytaj całość »

 8. 17 czerwca 2019 15:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 146/2019

  ZARZĄDZENIE NR 146/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 265/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UM Zakopane.

  przeczytaj całość »

 9. 13 czerwca 2019 12:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 84/2019

  ZARZĄDZENIE NR 84/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszów obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  przeczytaj całość »

 10. 12 czerwca 2019 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 141/2019

  ZARZĄDZENIE NR 141/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 12.06.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie