Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2018

 1. 29 października 2018 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 252/2018

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 252/2018

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

  w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, mających zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu.

  przeczytaj całość »

 2. 26 października 2018 14:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 250/2018

  ZARZĄDZENIE NR 250/2018

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 października 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali handlowych przy ul. Kościeliskiej 1 w przejściu podziemnym.

  przeczytaj całość »

 3. 24 października 2018 13:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE Nr 246/2018

  ZARZĄDZENIE Nr 246/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 października 2018 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 239/2018

  ZARZĄDZENIE NR 239/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 15 października2018 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Burmistrza Miasta Zakopane.

  przeczytaj całość »

 5. 22 października 2018 09:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 238/2018

  ZARZĄDZENIE NR 238/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE – SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta Zakopane i w magazynach zakładowych.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie