Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2016

 1. 19 grudnia 2016 11:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 258/2016

  Zarządzenie Nr 258/2016

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby (…)

  przeczytaj całość »

 2. 19 grudnia 2016 11:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 260/2016

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 260/2016

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki cukrzycy, bezpłatne badania przesiewowe uczniów z grupy Ryzyka Zespołu Metabolicznego”(…)

  przeczytaj całość »

 3. 16 grudnia 2016 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  ZARZĄDZENIE NR 257/2016

  ZARZĄDZENIE NR 257/2016

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE z dnia 15.12.2016r. w sprawie: ogłoszenia konkursu dla zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2017.


  przeczytaj całość »

 4. 14 grudnia 2016 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 253/2016

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 253/2016

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 14 GRUDNIA 2016 r.

  w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, mających zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu.

  przeczytaj całość »

 5. 14 grudnia 2016 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 252/2016

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 252/2016

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 14 GRUDNIA 2016 r.

  w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, mających zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu.

  przeczytaj całość »

 6. 13 grudnia 2016 15:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  ZARZĄDZENIE NR 251/2016

  ZARZĄDZENIE NR 251/2016

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 13 grudnia2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

  przeczytaj całość »

 7. 12 grudnia 2016 16:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 248/2016

  ZARZĄDZENIE NR 248/2016

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 grudnia 2016 roku,

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalne Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

  przeczytaj całość »

 8. 9 grudnia 2016 19:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 246/2016

  ZARZĄDZENIE NR 246/2016

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 09.12.2016 roku w sprawie: ogłoszenia Konkursu Literackiego na wiersz o tematyce zimowej nawiązującej do obchodów 6. edycji Dnia Śniegu.

  przeczytaj całość »

 9. 7 grudnia 2016 09:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 245/2016

  ZARZĄDZENIE NR 245/2016

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 06.12.2016 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  przeczytaj całość »

 10. 7 grudnia 2016 09:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  ZARZĄDZENIE NR 244/2016

  ZARZĄDZENIE NR 244/2016

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 06.12.2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie