Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wydział Strategii i Rozwoju

 1. 7 kwietnia 2016 15:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zarządzenie nr 64/2016

  Zarządzenie nr 64/2016

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 06.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Miasta Zakopane wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i (…)

  przeczytaj całość »

 2. 2 lipca 2015 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Decyzja Starosty Tatrzańskiego

  Decyzja Starosty Tatrzańskiego

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi obsługującej Przedszkole Publiczne nr 7 w Zakopanem wraz z sąsiednią zabudową mieszkaniową, prowadzoną w procedurze budowy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 20 maja 2015 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE Starosty Tatrzańskiego

  ZAWIADOMIENIE Starosty Tatrzańskiego

  dotyczy inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Ciągłówka (drogi gminnej) w Zakopanem z podziałem na dwa odcinki:

  - od mostu nad potokiem Cicha Woda do skrzyżowania na Kotelnicę

  - od skrzyżowania na Kotelnice do działki nr ewid. 69/8 obręb 3 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 kwietnia 2015 09:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego

  OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego

  dotyczy inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury systemu łączności GSM-R dla podsystemów radiowych ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych - budowa obiektu radiokomunikacyjnego o symbolu c0001730_MAL_A sieci łączności bezprzewodowej GSM_R dla potrzeb linii (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 kwietnia 2015 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa infrastruktury systemu łączności GSM-R dla podsystemów radiowych ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych - budowa (…)

  przeczytaj całość »

 6. 27 marca 2015 16:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Starosty Tatrzańskiego

  Zawiadomienie Starosty Tatrzańskiego

  dotyczy wniosku złożonego w dniu 18 listopada 2013 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi obsługującej Przedszkole Publiczne nr 7 w Zakopanem wraz z sąsiednią zabudową mieszkaniową prowadzoną w (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie