Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 lipca 2015 11:39 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Informacja publiczna

Urząd Miasta Zakopane informuje:

  • każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.),
  • informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, po złożeniu wniosku;
  • wniosek można złożyć osobiście, telefonicznie, pocztą bądź e-mail (office@zakopane.eu);
  • korzystanie z przedłożonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania

 

6 lipca 2015 15:35 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz wzór wniosku dotyczące udostępniania informacji publicznej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie