Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2019 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Działając z Upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane – zarządcy dróg publicznych na terenie Gminy Miasto Zakopane – na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowych na terenie Miasta Zakopane i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie