Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2019 13:30 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zastępcy Burmistrza

Zastępca Burmistrza – Agnieszka Nowak Gąsienica

ur. w 1975 roku, mężatka, dwoje dzieci: syn Bartek i córka Kasia. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie i studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Rzeszowskim. Licencjat z administracji publicznej na Wydziale Administracji Publicznej i Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

II Zastępca Burmistrza Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem czynności :

- Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
- Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego

- samodzielnego stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków

- Urzędu Stanu Cywilnego

- sprawuje nadzór nad inwestycjami w placówkach oświatowych we współpracy z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej

oraz nadzoruje działanie następujących jednostek organizacyjnych Miasta:
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
- Miejska Galeria Sztuki im Hrabiego Władysława Zamoyskiego

- Zakopiańskie Centrum Kultury
- Szkoły Podstawowej nr : 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 9
- Gimnazjum nr : 1 , 2, 3
- Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej
- Przedszkola nr : 3, 7 , 9

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz sprawuje bieżący nadzór nad pracą

- Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zastępca Burmistrza - Tomasz Filar

I Zastępca Burmistrza Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem czynności :
- Wydziału Drogownictwa i Transportu
- Wydziału Ochrony Środowiska

- Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- Straży Miejskiej

oraz reprezentuje interesy gminy w :
- SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
- TESKO - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

- Zakopiański TBS - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

- S.A. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska "

- Spółce Akcyjnej"Polskie Tatry”

- Spółce Polskie Koleje Linowe


Sekretariat zastępców burmistrza: Anna Maciata, tel. 18 20 20 456, email

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie