Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 września 2016 14:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZARZĄDZENIE NR 187/2016

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów,

Burmistrz Miasta Zakopane zarządza, co następuje:

§ 1

Przyznaję stypendia Burmistrza Miasta Zakopane za II półrocze roku szkolnego 2015/2016 za wyniki w nauce następującym uczniom:

1.

Agnieszka Łukaszczyk-Capowska

2.

Magdalena Bańdo

3.

Paulina Socha

4.

Karol Jan Gawlak

5.

Adam Motyka

6.

Marcin Gąsienica Makowski

7.

Bartłomiej Staszel

8.

Julia Kiełbik

9.

Zuzanna Wojtowicz

10.

Anna Skarbek – Malczewska

11.

Natasza Piwowarczyk

12.

Wiktoria Bylinka

13.

Antoni Rzucidło

14.

Zofia Stankiewicz

15.

Michał Knapczyk

16.

Karolina Szczerba

17.

Szymon Bobrowski

18.

Anna Cegielska

19.

Mira Fecko

20.

Michał Wojciechowski

21.

Krzysztof Bętkowski

22.

Maria Ciszek

23.

Natalia Paluch

24.

Joanna Gąsienica – Giewont

25.

Katarzyna Płoskonka

26.

Natalia Czerniak

27.

Dawid Dzhafarov

28.

Bartosz Bielski

29.

Karolina Dziedzic

30.

Adriana Dziubek

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie