Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2018 12:02 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Oświaty

Pokoje

218

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Aneta Zwijacz Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 218
 • Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail
 • Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218
 • Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218
 • Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215

Realizuje w szczególności

 1. Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja,
 2. Zapewnienie szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek,
 3. Realizowanie prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. Sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli,
 5. Nadawanie imienia szkołom,
 6. Organizowanie dowozu i zapewnienie opieki w trakcie dowozu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów,
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą o systemie oświaty
 8. Prowadzenie spraw związanych z budżetem oświaty:
  • planowanie budżetu oświaty i jego realizacja
  • nadzór nad prowadzona przez szkoły księgowością
 9. Ustalanie wysokości i udzielanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom,
 10. Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

OBOWIĄZEK SZKOLNY i OBOWIĄZEK NAUKI

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie