Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2019 13:16 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Finansowo-Budżetowy

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Anna Ostrowska - Naczelnik, pok. 120, tel. 18 20 20 420
 • Elżbieta Całka - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 459
 • Beata Bubla - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 107, tel. 18 20 20 484
 • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, pok. 107, tel. 18 20 20 459
 • Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409
 • Anna Michałczak - kasa, pok. 4, tel. 18 20 20 407
 • Krzysztof Wacław - budżet miasta, rozliczanie podatku VAT, pok. 107, tel. 18 20 20 484
 • Halina Szczerba - kasa, pok.4, tel. 18 20 20 407
 • Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, pok. 110, tel. 18 20 20 488

Realizuje w szczególności

 1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi i zasilającymi,
 2. Analiza wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 3. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
 4. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, kompletowanie dokumentacji do odwołań,
 5. Wydawanie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
 6. Prowadzenie spraw funduszy celowych,
 7. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych Miastu jednostek i zakładów budżetowych,
 8. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
 9. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 10. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach dla podatników, Policji, Straży Granicznej i Sądów,
 11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, jej aktualizacji, przeszacowań, oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 12. Sporządzanie dokumentacji do egzekucji podatków,
 13. Wydawanie i rozliczanie kwitariuszy osobom prawnym dla celów opłaty miejscowej,
 14. Prowadzenie kontroli podatkowej,
 15. Rozliczanie mandatów oraz egzekucja mandatów wydawanych przez Straż Miejską,
 16. Przygotowanie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) w porozumieniu z wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji,
 17. Bezpośrednie nadzorowanie wykonania WPF i uwzględnienie go w kolejnych budżetach Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie