Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 czerwca 2019 13:55 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak – Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Marta Kielar-Chowaniec – ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Elżbieta Foszczyńska – wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji TAXI, tel. 18 20 20 463, pok. 9, e-mail
 • Stanisław Budrzeński – ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Karolina Kluś- Wyrostek - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481, pok. 16

Realizuje w szczególności:

1.Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
 • Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2.Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń
 • Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3.Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia
 • Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

4.Ewidencja ludności

 • Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP-Olcza w Zakopanem

5. Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie