Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 10:06 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój

11

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • Katarzyna Czernik - kierownik, e-mail
  tel. 18 20 20 475
 • Anna Krzeptowska Sabała - zastępca kierownika
  tel. 18 20 20 465
 • Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów,
  tel. 18 20 20 465
 • Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów,
  tel. 18 20 20 465

Realizuje w szczególności

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów oraz skorowidzów do tych aktów,
 2. Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu do ksiąg polskich,
 3. Wydawanie decyzji w sprawach:
  • wpisania zagranicznych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu do ksiąg polskich,
  • uzupełnienia lub sprostowania błędu w aktach istniejących,
  • skrócenia ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  • zmiany lub ustalenia pisowni imienia lub nazwiska,
 4. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska przez męża matki dziecka,
 7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego,
 8. Wydawanie zaświadczenia o możności prawnej zawarcia małżeństwa za granicą,
 9. Wpisanie do ksiąg prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych,
 10. Wpisywanie do ksiąg zawiadomień z innych USC (przypiski),
 11. Zawiadamianie innych USC i Biur Ewidencji Ludności o zmianach w stanie cywilnym,
 12. Zawiadamianie sądu o urodzeniu dziecka przez matkę małoletnią,
 13. Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań o sporządzanych aktach dla potrzeb GUS-u,
 14. Przygotowanie dokumentacji i wniosków do Kancelarii Prezydenta o nadanie MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE,
 15. Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami 50-lecia małżeństwa i 100-lecia urodzin,
 16. Prowadzenie archiwum akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów,
 17. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 18. Współdziałanie z Konsulatami Polskimi w zakresie rejestracji aktów zagranicznych i doręczania Polakom odpisów aktów decyzji.

Zobacz zdjęcia sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, na której odbywają się śluby cywilne

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie