Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1477

 1. 21 października 2019 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 tys. EURO na świadczenie usług kontroli biletów oraz czynności związanych z prawidłowością świadczenia usług transportu miejskiego w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 tys. EURO na świadczenie usług kontroli biletów oraz czynności związanych z prawidłowością świadczenia usług transportu miejskiego w Zakopanem

  Zadanie 1 - usługi dla linii 11, Zadanie 2 - usługi dla linii 14

  Termin składania ofert upływa w dniu: 24 października 2019 r.

  przeczytaj całość »

 2. 21 października 2019 14:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2019/01 o nazwie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa w Zakopanem"

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2019/01 o nazwie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa w Zakopanem"

  Termin składania ofert upływa w dniu: 31 października 2019 r.

  przeczytaj całość »

 3. 21 października 2019 13:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Króle w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Króle w Zakopanem

  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Króle w Zakopanem w km 0+200,00 do km 0+475,20 (ETAP II) w (…)

  przeczytaj całość »

 4. 15 października 2019 12:47 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu holu głównego i głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu holu głównego i głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Zakopane  Ogłoszenie nr 602126-N-2019 z dnia 2019-09-25 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych holu głównego oraz głównej klatki schodowej budynku Urzędu Miasta Zakopane.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - (…)

  przeczytaj całość »

 5. 9 października 2019 13:31 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi ul. Króle w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi ul. Króle w Zakopanem

  Wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 420189K ul. Króle w Zakopanem w km 0+200,00 do km 0+475,20 (ETAP II) w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie