Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 09:50 | wersja 36 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Projekty planów do wglądu

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do wglądu:

HARENDA:

HARENDA WYCIĄGI w Zakopanem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

PROJEKT MPZP Harenda Wyciągi - RYSUNEK

NOSAL-STACJA NARCIARSKA

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOSAL – STACJA NARCIARSKA w Zakopanem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie