Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 22 października 2019 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Projekt decyzji

  Projekt decyzji

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej – ul. Za Strugiem oraz przebudowie infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 października 2019 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  dot. inwestycji "Budowa sieci elektroenergetycznej i wymiana stanowiska słupowego".

  przeczytaj całość »

 3. 17 października 2019 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działach nr ew. 358/1, 500, 356, 516, 357, 505, 366, 365, 501, 367, 368/3 obręb 7 położonych w Zakopanem w rejonie ul. Droga (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 października 2019 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 190/1, 135, 136/1, 136/2 obręb 35 i 150/2, 33/1, 33/2, 34/1 obręb 48 położonych w Zakopanem.

  przeczytaj całość »

 5. 15 października 2019 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  o zgromadzeniu materiału dowodowego ws. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Droga na Szymaszkową na dz. nr 358/1, 500, 356, 516, 357, 505, 366, 365, 501, 367, 368/3 obr. 7.

  przeczytaj całość »

 6. 15 października 2019 12:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  o zgromadzeniu materiału dowodowego ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 190/1, 135, 136/1, 136/2 obr. 35 i nr 150/2, 33/1, 33/2, 34/1 obr. 48.

  przeczytaj całość »

 7. 1 października 2019 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. przedsięwzięcia "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami".

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie