Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2005

 1. 8 lipca 2008 07:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XXIX/274/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr XXIX/274/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie gminnym / tekst jedn . z 2001 r Dz.U Nr 142 poz 1591 zpóźn. zmianami /oraz art. 13 ust 1,art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 07:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XXIX/275/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr XXIX/275/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r Dz.U nr 142 poz1591 z późn. zmianami/ oraz art. 34 ust 1 pkt 1 i art. 37 ust 2 pkt 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 07:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XXIX/276/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane .

  UCHWAŁA nr XXIX/276/2005 W sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zpóźn. zmianami /oraz art. 13 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 07:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XXIX/277/2005 W sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym.

  UCHWAŁA nr XXIX/277/2005 W sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591z późn. zmianami / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro gospodarce nieruchomościami /tekst (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 07:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  CHWAŁA nr XXIX/280/2005 W sprawie: odwołania ze składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Zakopane.

  CHWAŁA nr XXIX/280/2005 W sprawie: odwołania ze składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 49 ust 2 Statutu Miasta Zakopane uchwalonego uchwałą Nr V/44/2003 z dnia 29 stycznia 2003 (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 07:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XXIX/281/2005 W sprawie: odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane

  UCHWAŁA nr XXIX/281/2005 W sprawie: odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane

  Na podstawie art.18 a, art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §52 ust 4 Statutu Miasta Zakopane uchwalonego uchwałą Nr V/44/2003 z dnia 29 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie