Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 listopada 2016 13:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacje o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Miasta Zakopane jest obowiązany do
zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w
Publicznie dostępnych wykazach.

Burmistrz Miasta Zakopane prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych,
korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo
Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom
administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej
zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach
środowiskowych właściwe dla Burmistrza Miasta Zakopane:
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miasta%20Zakopane


Karty informacyjne zawierające informacje o dokumentach sprzed 16 listopada 2010
r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca
2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827)
są dostępne w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie