Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2017 13:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Burmistrz

Leszek Dorula

Leszek Dorula, lat 55, syn Józefa i Marii z domu Lassak, od 34 lat żonaty z Anną z domu Król, dwójka dorosłych dzieci Agnieszka i Łukasz.

Praca Publiczna:

- od 2002 r. Radny Miasta Zakopane

- V-ce Przewodniczący Rady Miasta Zakopane

- Przewodniczący Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju

- V-ce Przewodniczący Komisji Sportu

Sekretariat: Krystyna Morawska, tel. 18 20 20 445, E-mail


Burmistrz Miasta
kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje je na zewnątrz oraz

sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem czynności :

- Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

- Biura Prawnego

- Wydziału Gospodarki Gruntami

- Biura Planowania Przestrzennego

- Biura d.s. Kontaktów z Mediami

- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

- stanowiska pracy do spraw Obrony Cywilnej i spraw Obronnych

- samodzielnego stanowiska pracy Inspektora BHP

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie