Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2019 15:44 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Rady Miasta

Pokój

3

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: od 10:00 do 16:00
wtorek, czwartek: piątek od 9:00 do 14:00

  • Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3
  • Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Martyniak - Sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz - inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3
  • Magdalena Pabis - Biuro Rady Miasta, tel. 18 20 20 468, e-mail

Realizuje w szczególności

  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady, Radnych, jednostek pomocniczych Rady,
  2. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go zainteresowanym,
  3. Przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Nowym Sączu,
  4. Przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie